Про журнал

Галузь та проблематика

Журнал «Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем» – це електронне періодичне міждисциплінарне наукове видання за галузями знань:

05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка.

07 Управління та адміністрування: 076 Підприємництво та торгівля.

23 Соціальна робота: 231 Соціальна робота.

24 Сфера обслуговування: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм.

 

Засновник та видавець: Національний університет "Запорізька політехніка".

Країна: Україна.

Рік заснування: 2023

e-ISSN 2786-9245

 

Місія наукового журналу полягає у створенні відкритого майданчика обміну науковими здобутками в царині фундаментальних і прикладних досліджень фахівців академічного та експертно-аналітичного профілю в зазначених напрямках.

Науковий журнал «Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем» приймає неопубліковані раніше і не представлені до публікації в будь-яких інших виданнях результати досліджень з:

  • соціальних та поведінкових наук
  • управління та адміністрування
  • соціальної роботи
  • сфери обслуговування

Наш журнал:

  • спрямований на підтримку активних і ефективних комунікацій науково-професійного співтовариства, створення майданчика для відкритого обговорення та висловлювання власних суджень, що сприяють підвищенню якості наукових робіт;
  • поєднує науку та практику, сприяє пошуку шляхів застосування наукових результатів у вирішенні практичних проблем;
  • орієнтований на ознайомлення читацької аудиторії з передовими вітчизняними та зарубіжними розробками в царині сучасних технологій та розвитку особистості, на збагачення наукової спільноти актуальною професійною інформацією;
  • має на меті зміцнення міжнародного співробітництва, поширенню результатів наукових досліджень українських авторів у міжнародному професійному співтоваристві.

 

Періодичність публікації:  Журнал видається два рази на рік.

До публікації приймаються матеріали, написані українською або  англійською мовою. Зважаючи на вагомість глобалізаційних процесів у міжнародному науковому середовищі, політика журналу спрямована популяризацію досліджень з різних країн. Основні критерії відбору: оригінальність, інноваційність, вагомість результатів у галузі соціальних та поведінкових наук, управління та адміністрування, соціальної роботи та сфери обслуговування, грамотність, дотримання редакційних вимог.

 Процес рецензування

Рукописи проходять незалежне рецензування провідними фахівцями. За результатами цього рецензування, поданого за встановленою формою, редколегія приймає рішення про доцільність і терміни публікації статті, а також щодо можливої необхідності її доопрацювання.

Політика відкритого доступу

Журнал «Підприємництво та управління розвитком соціально-економічних систем» практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 Джерела фінансування

Журнал має інституційну підтримку на регулярній основі від Національного університету "Запорізька політехніка". Журнал не отримує інших регулярних платежів та зборів та не публікує рекламні матеріали.

 Оплата за публікацію і обробку

Збори та оплата для авторів відсутні. Усі статті рецензуються та публікуються безкоштовно.