Редакційний штат

Головний редактор

Ткаченко Алла Михайлівна – завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., професор.

 

Заступник головного редактора

Карпенко Андрій Володимирович – професор кафедри економіки та митної справи НУ «Запорізька політехніка», д.е.н, професор.

 

Левченко Наталія Михайлівна – професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.держ.упр., професор.

Пожуєва Тетяна Олександрівна – професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., професор.

Васильєва Олена Олексіївна – декан факультету міжнародного туризму та  економіки, професор кафедри економіки та митної справи НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., професор.

Шелеметьєва Тетяна В’ячеславівна – професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу НУ «Запорізька політехніка», д.е.н., професор.

Віндюк Андрій Валерійович – професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу НУ «Запорізька політехніка», д.пед.н., професор.

Попович Василь Михайлович – професор  кафедри соціальної роботи та психології НУ «Запорізька політехніка», д.філос.н., професор.

Плинокос Дмитро Дмитрович – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу комплексних оцінок озброєння та військової техніки Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, к.е.н., доцент.

Севастьянов Родіон Вікторович – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доцент.

Крайнік Олена Миколаївна – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доцент.

Карпенко Наталя Миколаївна – доцент кафедри економіки та митної справи НУ «Запорізька політехніка», к.держ.упр., доцент.

Кузьмін Віктор Володимирович – учений секретар Вченої ради НУ «Запорізька політехніка», к.соц.н., доцент.

Щербина Сергій Степанович – доцент кафедри соціальної роботи та психології НУ «Запорізька політехніка», к.соц.н., доцент.

Зайцева Валентина Миколаївна – завідувач кафедри, професор кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу НУ «Запорізька політехніка», к.пед.н., професор.

Шарова Світлана Василівна – в.о. завідувача кафедри кафедри фінансів, банківської справи та страхування НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доцент.

Брутман Анна Богданівна – професор кафедри іноземної філології та перекладу НУ «Запорізька політехніка», к.філ.н., доцент.

Полєжаєв Юрій Григорович – доцент кафедри іноземної філології та перекладу НУ «Запорізька політехніка», к.н. з соц. ком., доцент.

Чернова Ірина Вікторівна – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», к.філолог.н., доцент.

Кійко Сергій Геннадійович – голова правління ПрАТ «Дніпроспецсталь», д.т.н.

Дороніна Ольга Анатоліївна – завідувач кафедри менеджменту та поведінкової економіки Донецького національного університету імені Василя Стуса, д.е.н., професор.

Трачова Дарія Миколаївна – професор кафедри фінансів, обліку і оподаткування Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, д.е.н., професор.

Бондаревська Ксенія Валентинівна – професор кафедри соціального забезпечення та податкової політики Університету митної справи та фінансів, д.е.н., професор.

Шушпанов Дмитро Георгійович – завідувач відділом демографічного моделювання та прогнозування Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, д.е.н., професор.

Козик Василь Васильович – завідувач кафедри економіки підприємства та інвестицій ІНЕМ Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор.

Шафалюк Олександр Казимирович – декан факультету маркетингу КНЕУ, професор кафедри маркетингу, д.е.н., професор.

Андрющенко Катерина Анатоліївна – професор кафедри бізнес-економіки та підприємництва КНЕУ, д.е.н, професор.

Варава Лариса Миколаївна – завідувач кафедри менеджменту і адміністрування КНУ, д.е.н., професор.

Карпенко Наталія Володимірівна – завідувач кафедри маркетингу ПУЕТ, д.е.н., професор.

Мінакова Світлана Михайлівна – професор кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, д.е.н., професор.

Іванова Марина Іллівна – професор кафедри менеджменту виробничої сфери Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», д.е.н., професор.

Манн Руслан Володимирович – завідувач кафедри економіки та управління ЧДТУ, д.е.н., професор.

Смеричевський Сергій Францевич – декан факультету економіки та бізнес- адміністрування Київського національного авіаційного університету, д.е.н., професор.

Шаульська Лариса Володимирівна – професор кафедри економіки підприємства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., професор.

Стадник Альона Георгіївна – доцент  кафедри соціальної роботи та психології НУ «Запорізька політехніка», к.соц.н., доцент.

Кукліна Тетяна Сергіївна – доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доцент.

Висоцька Наталя Іванівна – начальник патентно-інформаційного відділу НУ «Запорізька політехніка».

Технічний редактор

Лоза Світлана Петрівна – доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності НУ «Запорізька політехніка», к.е.н., доцент.

 

Редакційно-консультативна рада

Алірзаєв Елвин – завідувач кафедри митної справи та менеджменту Академії державного митного комітету республіки Азербайджан (Баку, Республіка Азербайджан), к.е.н., доцент.

Ізмайлов Вілаят – завідувач кафедри економіки та управління Азербайджанської академії праці та соціальних відносин (Республіка Азербайджан), д.е.н., професор.

Чютене Рута – професор школи економіки та бізнесу Каунаського технологічного університету (Литва), д.е.н., професор.

Несторенко Олександр Васильович – доцент Сілезької академії м. Катовіце (Польща), к.е.н., доцент.

Богаєвська Яніна – професор ділового адміністрування та зовнішнього обліку Берлінського університету економіки і права (Німеччина), доктор, професор.

Антонюк Дмитро Анатолійович – віце-президент Запорізької торгово-промислової палати, д.е.н., професор, науковий дослідник Східно-Баварського університету Амберг-Вайден (Німеччина).