РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОЇ МОДЕЛІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ОСНОВІ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО «ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ»

Автор(и)

  • Вілаят ІЗМАЙЛОВ д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та управління Азербайджанської академії праці та соціальних відносин (Республіка Азербайджан), Азербайджан https://orcid.org/0000-0003-0892-0365
  • Вусала Вачид КАРИМОВА аспірант, викладач кафедри економіки та управління Азербайджанської академії праці та соціальних відносин (Республіка Азербайджан), Азербайджан

Ключові слова:

людський капітал, людський потенціал, інтелектуальний потенціал, соціальний капітал, перевага інтелектуального капіталу

Анотація

У статті розглядається становлення та розвиток категорії "людський капітал", його роль у забезпеченні економічного розвитку, важливість використання людського потенціалу, важливість єдності його внутрішніх і зовнішніх аспектів. Також відображено усвідомлення важливості використання людського потенціалу в економічному розвитку, перетворення його на об'єкт дослідження, виникнення потреби в розширенні сфери досліджень у цьому напрямі. Детально охарактеризовано внесок представників основних наукових напрямів у розвиток категорії "людський капітал", окремі складові інтелектуального капіталу, методи їх вимірювання та шляхи створення ефективних систем управління. Систематизовано погляди різних дослідників у цій сфері.

Також при дослідженні категорії "людський потенціал" проведено порівняльний аналіз політико-економічного, технократичного, антропоцентричного підходів. Представлено інтеграційну модель розвитку інтелектуального капіталу на основі різних підходів до "людського капіталу" та визначено її складові.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20