ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Тетяна СЕРГІЄНКО к.політ.н., доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та соціально-гуманітарних дисциплін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Україна https://orcid.org/0000-0002-4654-9248
  • Олена Крайнік к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-9787-0744
  • Сергій ЛОБАНЬ аспірант спеціальності 073 «Менеджмент», Інженерний навчально-науковий інститут ім. Ю.М. Потебні, Запорізького національного університету, Україна https://orcid.org/0009-0004-2079-3025

Ключові слова:

підприємство, система управління, цифровізація, цифрова діяльність, стратегічне управління

Анотація

У статті досліджено формування системи стратегічного управління підприємством в умовах цифровізації. Визначено особливості впровадження сучасних цифрових технологій в усіх галузях економіки. Зроблено висновок, що реформи щодо впровадження цифрових технологій, дозволяють вийти на новий якісний рівень надання послуг і знизити собівартість. А сам процес цифровізації являє собою народження, трансформацію, впровадження нових цифрових технологій і модифікації в різних сферах діяльності.

Обґрунтовано, що впровадження цифрових технологій сприяє підвищенню конкурентоспроможності різних секторів глобальної економіки, створює нові можливості для підприємств щодо їх підключення до цифрового глобального ланцюга та прискорює виведення нових цифрових товарів на світовий ринок. Зрештою, розвиток цифрових процесів управління на підприємствах сприяє підвищенню ефективності функціонування підприємств у цілому за рахунок підвищення швидкості, точності та якості прийняття управлінських рішень. Отже, використання цифрових технологій в управлінні підприємством в умовах сьогодення – це комплекс антикризових та антициклічних заходів щодо управління підприємством, застосування концепції цифровізації планування та управління господарською діяльністю суб’єктів господарювання. Механізм застосування цифрових технологій в умовах сьогодення спрямований на координацію функціонування та розвиток всіх ланок економіко-управлінської системи, що вирівнює продуктивні сили та економічні відносини; — сукупність конкретних форм управління, організаційних та інституційних систем, методів і важелів регулювання економічних, виробничих і соціальних процесів. Отже, з урахуванням того, що підприємства виступають ядром цифрового переходу економіки країни, були розкриті стратегічні аспекти управління підприємством на основі цифровізації. Визначено, що стратегічне управління формується за наявності конкретних компонентів, які дозволяють оцінити та моделювати майбутній стан підприємства, виявити потребу у трансформаційних змінах і розробити стратегію розвитку, застосовуючи надійні методи та впроваджуючи її в практичну діяльність підприємства.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20