РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА БІЗНЕС-МОЖЛИВОСТЕЙ ММСП У БІЗНЕС-ОБ’ЄДНАННЯХ

Автор(и)

  • Андрій КАРПЕНКО доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка», директор Запорізького кластеру «Інжиніринг-Автоматизація-Машинобудування», Україна https://orcid.org/0000-0002-5717-4349
  • Наталя КАРПЕНКО кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економіки та митної справи Національного університету «Запорізька політехніка», Україна

Ключові слова:

людський капітал, кластер, бізнес-об’єднання, синергетичні ефекти, економічне зростання, інтелектуальні активи, інновації

Анотація

Стаття присвячена дослідженню розвитку людського капіталу та інтелектуальних активів у бізнес-об’єднаннях. Обґрунтовано вагоме місце саме інтелектуальних активів у людському капіталі, що визначають вищу результативність діяльності підприємств. Інтелектуальні активи людського потенціалу доцільно розглядати як унікальний вид ресурсів – інтегральний компонент людського потенціалу, який трансформується (інтегрується) в структуру інтелектуального капіталу та ґрунтується на особливих (рідкісних та виняткових) економічних ресурсах, що є результатом інтелектуальної творчої, науково-дослідної й винахідницької діяльностей і здатний забезпечити отримання майбутніх соціально-економічних вигід. Розкрито важливе місце мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП) у розвитку національної економіки. Наведено динаміку змін у структурі обсягу реалізованої продукції та найманого персоналу. Визначено, що попри переваги ММСП мають ряд обмежуючих ресурсних можливостей (матеріальних і нематеріальних активів, фінансових ресурсів, вільний час тощо). Доведено можливість посилення спроможності ММСП у частині підвищення їх конкурентоспроможності та впливу на економічний розвиток через формування кластерів (та інших бізнес-об’єднань). Розкрито особливості кластерних організацій як створених за визначеними цілями і узгодженими принципами об’єднань підприємств та інших інституцій, які спроможні створювати ланцюги доданої вартості (ЛДВ) та продукувати синергетичний ефект, а це в свою чергу зміцнює і покращує їх позиції у конкурентній боротьбі в локальному середовищі конкретної країни чи регіону та забезпечує реалізацію нових можливостей на зовнішніх ринках. Кластери здатні забезпечувати суттєвий розвиток людського капіталу, оскільки в них концентрується переважно проактивні підприємці, які володіють певним знаннями й навичками, готові до власного розвитку та здатні ділитися досвідом і кооперуватися в нових проєктах. Поєднання різних ресурсів підприємств у кластерних організаціях (та інших бізнес-об’єднаннях) визначає суттєві можливості для отримання синергетичних ефектів. Охарактеризовано основні функції та переваги, які можуть посилювати ММСП при об’єднанні в кластери (та інші бізнес-об’єднання).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20