МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПОРТУ В УМОВАХ ЗМІНИ ВАЛЮТНИХ КУРСІВ

Автор(и)

  • Марина ІВАНОВА д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-1130-0186
  • Олена ВАРЯНИЧЕНКО к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-1331-9673
  • Тетяна АРХИПЕНКО аспірантка, асистент кафедри менеджменту Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Україна

Ключові слова:

ризик, небезпека, імпорт, зовнішньоекономічна діяльність, ефективність, валютні курси, умови платежу

Анотація

Метою статті є теоретичне дослідження та практична апробація моделі залежності зміни ефекту імпорту від від’ємних курсових різниць з урахуванням умов платежу на підставі прогнозних даних. При наявній в Україні ситуації, підприємства залишаються активними учасниками зовнішньоекономічної діяльності та намагаються збільшити ефективність імпорту, враховуючи ризики щодо зміни валютного курсу. При виконанні даного дослідження були використані загальнонаукові та спеціальні методи системно-структурного аналізу, синтезу та групування для виявлення основних факторів, що впливають на ефективність імпортної діяльності; моделювання та прогнозування для виявлення залежності зміни ефекту імпорту від від’ємних курсових різниць з урахуванням умов платежу на підставі прогнозних даних; графічні методи для визначення залежності коефіцієнту кредитного впливу від кількості днів відстрочки платежу. За результатами огляду літератури було з’ясовано, що внутрішня волатильність обмінних курсів може становити значний ризик для динаміки світової торгівлі через підвищення транзакційних витрат і потенційного обмеження торгових інтересів, що призводить до деінтернаціоналізації. Наведено авторський підхід до визначення валютного ризику як ймовірних втрат чи непередбачених прибутків у порівнянні із запланованими через зміну величини валютного курсу. Доведено, що на ефективність імпортної діяльності впливають курсові різниці, що утворюються з різниці курсу оподаткування товару та курсу на день оплати товару (відстрочка платежу 30 днів). Якщо оплату товару проводити раніше зазначеного терміну, то підприємство втрачає додатковий дохід, що підтверджується розрахунком коефіцієнту кредитного впливу. Була запропонована модель залежності зміни ефекту імпорту від від’ємних курсових різниць з урахуванням умов платежу на підставі прогнозних даних для ПрАТ «Лінде Газ Україна». Перспективою подальших досліджень є розробка стратегії хеджування валютних ризиків.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20