РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

Автор(и)

  • Алла ТКАЧЕНКО д.е.н, професор, зав кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-1843-2579
  • Данило МЕЖЕРИЦЬКИЙ аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Національний університет «Запорізька політехніка», Україна https://orcid.org/0009-0006-2974-6780

Ключові слова:

економічна захищеність, загроза, кризовий стан, безпека, рівень економічної безпеки, економічна безпека, ефективність

Анотація

Економічна захищеність суб’єкта господарювання — це такий стан корпоративних ресурсів (капіталу, персоналу, технології та інформаціїі, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам). Потреба постійного дотримання економічної захищеності зумовлюється об'єктивно наявним для кожного суб'єкта господарювання завданням забезпечення стабільності функціонування та досягнення головних цілей своєї діяльності. Рівень економічної захищеності суб’єкта господарювання залежить від того, наскільки продуктивно його керівництво та фахівці будуть здатні ухилитися від потенціальних загроз. Економічна захищеність суб’єкта господарювання характеризується сукупністю якісних і кількісних показників, найважливішим серед яких вважається її рівень, який визначається станом використання корпоративних ресурсів за критеріями рівня економічної безпеки підприємства. Цей показник залежить від спроможності керівництва суб’єкта господарювання та фахівців ефективно уникнути можливих небезпек і ліквідувати шкідливі наслідки окремих від'ємних складових внутрішнього та зовнішнього  середовища.  Система економічної захищеності суб’єкта господарювання не може бути шаблонною. Вона має бути унікальною для кожного суб’єкта господарювання, оскільки залежить від особливостей кожної організації (рівня розвитку, структури, величини, виробничого потенціалу та ефективності його використання, напряму діяльності, кваліфікації кадрів, виробничої дисципліни, конкурентного середовища, місця розташування, ризикованості виробництва, наявності секретних матеріалів та ступеня їх секретності тощо, Багато завдань, які постають перед системою безпеки суб’єкта господарювання, не можуть бути виконані самостійно, без необхідних рішень, що приймаються на більш високому рівні, передусім на державному. Система безпеки суб’єкта господарювання повинна бути комплексною. Вона покликана забезпечити безпеку економічну, науково-технічну, кадрову, інтелектуальну екологічну. інформаційну, фізичну, техногенну, пожежну, зв'язку тощо.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20