ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ ЯК ІМПЕРАТИВ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Ольга ДОРОНІНА д.е.н., професор, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна https://orcid.org/0000-0001-7430-4881
  • Єгор КРАВЕЦЬ магістрант, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна

Ключові слова:

соціальне підприємництво, повоєнне відновлення, підприємницька діяльність, ринок праці, безробітні, соціальні потреби

Анотація

Стаття присвячена узагальненню особливостей соціального підприємництва як інноваційного виду підприємницької діяльності та обґрунтуванню його потенціалу в повоєнному відновленні економіки України. За результатами узагальнення підходів до визначення сутності соціального підприємництва за його ключовими ознаками визначено, що соціальне підприємництво є новітньою формою організації підприємницької діяльності та наразі розглядається як спосіб задоволення соціальних потреб суспільства, драйвер позитивних інноваційних змін в суспільстві, середовище створення соціально значущих продуктів та послуг. На основі вивчення наукових публікацій за темою дослідження складено порівняльну характеристику рис соціального та класичного підприємництва, що дозволить їх більш чітко розрізняти у вітчизняній практиці (порівняння проведено за такими ознаками: основна мета створення та діяльності; пріоритетний напрям діяльності; законодавча регулюваність; джерела фінансування; розподіл і використання прибутку; основні групи ризиків; ціннісна пропозиція; пріоритети інноваційної діяльності; пріоритети в управлінні персоналом). Обґрунтовано, що потужним потенціалом для розвитку соціального підприємництва є залучення до цього виду діяльності тих категорій громадян, які мають додаткові державні гарантії щодо працевлаштування (особи з інвалідністю, ветерани та учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи, молодь у віці до 35 років, жінки). Визначено напрями, що розкривають потенціал розвитку соціального підприємництва в Україні в контексті повоєнного відновлення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20