ВПЛИВ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Катерина АНДРЮЩЕНКО д.е.н, професор, професор кафедри бізнес- економіки та підприємництва, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна https://orcid.org/0000-0002-6274-5310
  • Мірослава ШАЛЬКО кандидат медичних наук, доцент, докторант, Класичний приватний університет, Україна https://orcid.org/0000-0002-0302-9699

Ключові слова:

публічне управління та адміністрування, модель реформування системи охорони здоров'я, фінансові механізми, соціально-страхова медицина, планування соціально-економічного розвитку

Анотація

Розглянуто модель реформування системи охорони здоров'я включає: - науково обґрунтовані пріоритети розвитку галузі; перелік великих викликів для глобальної охорони здоров'я, країни, системи охорони здоров'я; організаційну структуру та механізми управління реформуванням; методологію та показники оцінки ефективності реформ системи охорони здоров'я; рекомендації щодо підвищення ефективності реформування системи охорони здоров'я. Визначено науково-технологічний прогноз розвитку охорони здоров'я на довгостроковий та середньостроковий період, визначаються глобальні тренди у розвитку охорони здоров'я. Так, визначено, що у період 20 - 30 років світові системи охорони здоров'я адаптуватимуться під економічну ситуацію, буде впроваджено фінансові механізми, що дозволяють забезпечити загальний доступ до медичної допомоги населенню за соціально-страхової медицини. З розвитком медичної науки активний розвиток отримає персоналізована медицина, а отже на основі серйозної діагностики перспективнішими будуть програми профілактики захворювань, схеми лікування будуть акцентовані на таргетній терапії, створені сховища та інформаційні системи фактичних даних, які в режимі аналізу «big date» дозволять керувати захворюваннями людини та передбачати їх розвиток. Запропоновано створити Національну лабораторію громадського здоров'я Така лабораторія об'єднуватиме провідні наукові медичні організації на основі проектного консорціум. Основне завдання лабораторії – розробити стійкий міжнародний профіль досліджень із економіки здоров'я. Програма дій звертається до питань, що впливають на здоров'я та благополуччя індивідів, сімей, спільнот, населення та суспільства в цілому, та дозволить отримувати знання та досвід у теорії та методах економіки здоров'я одночасно для фахівців-практиків та вчених. Модель управління реформуванням охорони здоров'я має бути дуальною. Тобто питання планування, розробки та реалізації стратегії реформування мають належати до компетенцій кількох органів державної влади, зокрема міністерства охорони здоров'я України. А міністерство економіки України забезпечує відповідність державній політиці у сфері стратегічного планування соціально-економічного розвитку.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20