ІНФОРМАЦІЙНО-ЧАСОВІ ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТСЬКИМ ДОСВІДОМ У МАРКЕТИНГУ ТА КОМЕРЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • Олексій ОЛЕКСЮК доктор економічних наук, професор завідувач кафедри комерційної діяльності та логістики, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна http://orcid.org/0000-0002-3407-6201
  • Олександр ШАФАЛЮК доктор економічних наук, професор професор кафедри маркетингу ім. А.Ф. Павленка, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна http://orcid.org/0000-0003-1145-7973
  • Анна ТАЩЕНКО кандидат соціологічних наук доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка , Україна https://orcid.org/0000-0002-6038-7337

Ключові слова:

клієнтський досвід, модель прийняття рішень, маркетинг, онлайн-рітейл, ефективність, підприємство

Анотація

В статті показано, що сучасні трансформації в економіці, які набувають системного характеру, мають за наслідок зміни наукових парадигм і теорій, вимагають переосмислення на методологічному рівні ключових закономірностей і чинників формування цінності для споживачів, причинно-наслідкових зв’язків забезпечення ефективності економічних процесів, пошуку нових продуктивних підходів щодо розв’язання базової економічної проблеми. Результати опрацювання існуючих наукових праць і підходів у дослідженнях проявів і впливовості інформаційно-інтелектуальних та часових чинників в економічних процесах показали доцільність використання некатегоричної логіки у моделях оцінювання і прогнозування ефективності прийнятих споживачами та іншими учасниками ринку рішень. Запропоновано тернарну модель оцінювання результативності клієнтського досвіду, що гнучко враховує параметри ситуаційного контексту та доступна для реалізації з використанням барицентричного математичного апарату, відповідного інструментарію математичного програмування. У практичній апробації авторських висновків і розробок, що акцентують увагу на впливовості інформаційно-часових чинників результативності клієнтського досвіду, а також управління маркетинговими і комерційними взаємодіями з споживачами, використано дані провідних вітчизняних онлайн-сервісів фармацевтичного ринку. Опрацьовано масиви емпіричних даних, що характеризують замовлення клієнтів сервісу в аптеках, у тому числі їх реалізацію, репрезентативно в масштабах України. Встановлено залежність між часом відповіді аптек на замовлення клієнтів та рівнем оплати і реалізації останніх. Визначено відповідні коефіцієнти, оцінки за якими мають практичну цінність, орієнтують підприємства на потенційно доступні додаткові доходи, за зменшення часу очікування відповіді замовниками ліків і товарів медичного призначення. Доведено значущість чинників часу реагування персоналу аптек на замовлення клієнтів, а також якості роботи з інформування останніх, у забезпеченні результативності клієнтського досвіду. Цінові параметри пропонувань ліків і товарів медичного призначення також суттєво впливають на поведінку споживачів в Україні.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20