СТРАХОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

  • Олена ЖИЛКО кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Національного університету «Запорізька політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-5240-8003
  • Дар’я МАМОТЕНКО кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туристичного, готельного та ресторанного бізнесу Національного університету «Запорізька політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0001-7945-8628

Ключові слова:

страхування, страховий ринок, страховик, страхувальник, страхові послуги, туризм, туристичний ринок, міжнародний туристичний бізнес

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням страхування в сучасному міжнародному туристичному бізнесі. Здійснено теоретичне узагальнення основних засад розвитку ринку страхування в туристичній сфері. Дослідження поточного стану страхового ринку України базується не тільки на основі його функціонування, але й на поточній діяльності суб’єктів страхування та діагностиці основних показників їх діяльності. У вимірі сьогодення саме страхування виступає одним із стратегічних орієнтирів економічного спрямування, що здатне не тільки акумулювати фінансові ресурси, але й перетворювати їх на інвестиції. Очевидно, що така його функціональна особливість сприяє стабільному розвитку економіки, формує довіру, визначає межі страхового захисту та окреслює зацікавленість з боку іноземних інвесторів. Діагностика сучасного стану вітчизняного страхового ринку дає можливість провести аналіз його основних показників та визначити перспективні напрями розвитку з акцентом на проблемні питання, які виникають під дією змінного мінливого середовища. Зважаючи на це, значення систематизації наших знань у сфері страхування набуває особливої актуальності. Страхування є невід'ємною частиною процесу управління ризиками. Подібно до того, як бізнес повинен розробити такі документи, як план управління ризиками, план реагування на надзвичайні ситуації та медіа-план, йому необхідно розробити план страхування. План страхування визначає, які активи та небезпеки для бізнесу будуть застраховані. Страховий план також визначатиме, яка частина активів і небезпек буде покрита страховим полісом, а яка самострахуванням (покритим самим бізнесом). Страхування не зробить діяльність безпечнішою, не зменшить імовірність інцидентів і не зупинить їх. Страхування зазвичай є частиною пост-інцидентного компоненту процесу управління ризиками.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-20