№ 1 (2023): ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

ПІДПРИЄМНИЦТВО ТА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Електронне періодичне міждисциплінарне наукове видання
за такими галузями знань і спеціальностями:

05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка.
07 Управління та адміністрування: 076 Підприємництво та торгівля.
23 Соціальна робота: 231 Соціальна робота.
24 Сфера обслуговування: 241 Готельно-ресторанна справа; 242 Туризм.

Опубліковано: 2023-06-20

Весь випуск